הינך נמצא כאן

דף הבית

יחסים הוגנים במעבדה

זוהר היה דוקטורנט בצוות המעבדה של ד"ר מזרחי שעוסקת בסינתזה של כימיה פרמצויטית. ד"ר מזרחי עודדה יוזמה אישית ואיפשרה חופש פעולה לצוות המעבדה וכך זכה זוהר מחופש פעולה במחקר שלו. הקבוצה הסתמכה במידה רבה על עצתו ועזרתו של ותיק אנשי המעבדה רז, שניהל את הצד האדמיניסטרטיבי והמחקרי של המעבדה כעוזרה של ד"ר מזרחי. תוך כדי עבודת המחקר של זוהר, התפתחו מערכת יחסים מקצועיים וקרובים בינו ובין רז. בשנה השלישית של מחקרו, זוהר מגלה באופן עצמאי נגזרת חדשה של החומר שעליו הוא עובד שעשוי להתממש מסחרית וגם לעזור לו לסיים את מחקרו במהירות רבה. במקביל לזאת, התקבל למעבדה סטודנט חדש וד"ר מזרחי ביקשה מרז לעזור לסטודנט החדש למצוא נושא עליו יעבוד הסטודנט. רז והסטודנט דנו בכמה כיווני מחקר אפשריים ולבסוף רז החליט שהסטודנט יעבוד על הנגזרת החדשה של זוהר כדי לעזור לזוהר לקדם את מחקרו ואולי לממש מסחרית את החומר עליו הוא עובד.

כיצד רז צריך לנהוג בהתייחס לסטודנט החדש?
1. האם רז צריך לקבל את אישורה של ד"ר מזרחי מנהל המעבדה?
2. האם רז צריך להתייעץ עם זוהר ולקבל את הסכמתו?
3. לאפשר לסטודנט להתחיל בעבודה ורק להודיע לזוהר.
4. לתת לסטודנט להתחיל בעבודה ולא ליידע איש.

רז מכניס את הסטודנט לפרויקט שעוסק בנגזרת החדשה של זוהר. לאחר מספר חודשים של עבודה, הסטודנט מצליח לקדם את המחקר והוא מדווח על כך בהתרגשות רבה בפגישה השבועית של צוות המעבדה. זוהר מופתע והמום לשמע הדיווח של הסטודנט. לאחר המפגש תופס זוהר את רז במסדרון ובכעס אומר לו "אני כבר עובד על הפרויקט ארבעה חודשים. לא הייתה לך שום זכות לשתף את הסטודנט שלא בהסכמתי בפרויקט. העובדה שנתת לו חלק מהפרויקט שלי תשאיר אותי פה לעוד ששה חודשים מיותרים". מופתע מתגובתו ענה לו רז: "אם לא נפרסם את התוצאות שלנו בקרוב מאד קבוצות מחקר אחרות יפרסמו זאת לפנינו ונפסיד את הפרסום הראשוני וכל הכרוך בכך. גם אני לא מתכוון להישאר במעבדה כאן לנצח, ואני צריך שד"ר מזרחי תפרסם את המאמר כמה שיותר מהר כדי שזה יעזור לי למצוא מקום עבודה חדש. אל תדאג יש לך מספיק תוצאות חדשות בשביל התיזה שלך". בדיוק אז, הסטודנט יוצא למסדרון ממשרדו של ד"ר מזרחי ובשמחה על פניו מספר שד"ר מזרחי אמרה לו כי את העבודה שעשה ניתן לשלוח לעיתון יוקרתי בתחום.

שאלות לדיון:
1. זוהר כועס ובצדק. האם המצב היה שונה לו היו מגדירים בתחילת דרכו במעבדה מי אחראי על מה ומה תפקידו של כל אחד מאנשי המעבדה?
2. כאשר ישנו פרויקט מסוים שרץ במעבדה, באיזה שלב יש להגדיר מה תפקידו של כל אחד מהאנשים?
3. במשך כמה זמן מתקופת הפרויקט ישנה זכות למי שהתחיל בו להכתיב מי ישתתף בו ומי לא?