אתיקה במחקר

האוניברסיטה רואה חשיבות רבה ביותר בהתנהלות אתית ראויה במחקר המדעי במקביל למחויבות והחתירה למצוינות.

החוקר ונשוא מחקרו אינם ישות בודדת ומסוגרת. המחקר שכולל מטבעו  תצפית, שאילת שאלות, הנחת עבודה-היפותיזה, בחינה וניסוי מבוקר, קושר את החוקר ונשוא מחקרו למעגלים הכוללים חוקרים באוניברסיטה העברית, בחברה ובעולם שכולם מושפעים מתוצאות מחקרו וכתוצאה מכך שותפים לתוצאות מחקרו.

תוך כדי מחקר מתעוררות באופן טבעי שאלות הקשורות בשיטות המחקר  והתלבטות אם דרך מסוימת נכונה או שגויה, אמינה ואובייקטיבית, ומתעוררות גם דילמות אתיות של יושרה, נכון או לא נכון, נאות או לא נאות.  לעיתים עלולה העשייה המדעית לעמעם את מחויבותנו לערכים של כבוד האדם  ושל יושר והגינות.

בתקופה של מהפיכת המידע שבה מספר המדענים כה גדול וההתחדשות והגילויים כה מהירים, נחוץ כלי שימושי המסביר, מה שאולי פעם חילחל אל התודעה ביתר קלות ובלי מאמץ, את  כללי היושרה המדריכים את קהילת המדענים. הפרתם של כללים אלה  תפגע לא רק במוניטין האקדמי של החוקר, אלא עלולה להזיק גם לתפיסת המדע על ידי הציבור, להוות סכנה לחיים ולכרסם במדע עצמו, ויש הכרח מוסרי למזער תופעות של הן חוסר יושרה מכוון והן משגים מקריים, לא רק במחקר, אלא גם בפעילויות נוספות כמו שיפוט מאמרים ומענקי מחקר.

 מטרת האתר היא להביא בצורה בהירה ופשוטה את הנושא האתי במחקר ואת עיקרי הכללים של יושרה בעשייה המדעית ולהיות מדריך ומתווה דרך בכל הנוגע לנוהלים אתיים.

פרופ' אורן פרוי
יו"ר הוועדה האתית העליונה למחקרים בהם מעורבים בני אדם
פרופ' אשר כהן
רקטור
 
free wap games